G. Eriksson Mekaniska:
kommer vi fortsätta att fokusera på detaljer för tryckkärl till vårt systerföretag Tätsvets Hedquist AB med ett ökande fokus på kvalitetskontroll och övriga legoarbeten.

VÅR BAKGRUND:

G. Eriksson Mekaniska startades 1961 av Gunnar Eriksson, mycket av historiken har tyvärr försvunnit under åren och föga är känt. En omstart gjordes av sönerna Bertil och Eje Eriksson under 1991 som drev företaget i fotspåren av sin far fram till 2015.

VÅRA ÄGARE:

2015 övergick aktiebolaget av Peter Lundholm, Rikard Tjärnberg & Mikael Wiklund som idag alla arbetar aktivt  inom företaget

Peter Lundholm är IWSáre (International Welding specialist) och har mångårig erfarenhet inom svetsning och framförallt inom kvalitetskontroll, gällande standarder, svets & metallurgi.

Rikard Tjärnberg har hela sitt liv arbetat inom skärande bearbetning, över tre decennier i branschen, ett viktigt tillskott.

Mikael Wiklund är en drivande ägare till JWK(Jan Wiklund Kamrerservice), en redovisningskoncern och har god hand om de ekonomiska detaljerna. JWK har idag växt till ca 40 anställda och prisats som bl.a Årets företag.

VÅR VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD:

Affärsidé

” Vi vill vara den smidiga partnern när det gäller skärande bearbetning med hög kundförståelse tillsammans med legotillverkning av specifika maskindelar. Vi försöker förstå vad du vill inte bara förstå vad du säger ”

När vi talar om affärsidé är vår tanke att vara den smidiga parten, flera av våra kunder har mångårig erfarenhet och kunnande men man skall inte känna att man måste vara insatt i allt detta utan endast beskriva var man vill komma så hjälper vi till.

G. Eriksson Mekaniska levererar idag produkter framförallt inom norden där Sverige och Norge är de största länder vi är verksamma i men vi har inget geografisk stopp.